لوح تقدیر سعید ضروری در حوزه گردشگری
لوح تقدیر سعید ضروری در حوزه گردشگری

لوح تقدیر به پاس فعالیت در زمینه گردشگری در حوزه معلولان از مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران و رئیس سازمان بهزیستی استان تهران

لوح تقدیر سعید ضروری در حوزه گردشگری
لوح تقدیر سعید ضروری در حوزه گردشگری

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here