جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

هنر اجرا و فرهنگ سازی

هنر اجرا

هنر اجرا و فرهنگ سازی

يکي از شاخه‌هاي هنر، هنر اجرا است که با ابزار و وسايل مختلف در هر مکان و زماني ممکن است اجرا شود و مي‌تواند دربرگيرنده مفاهيم اجتماعي، سياسي و فلسفي و همچنين هنر مفهومي باشد. استفاده از هنر اجرا، هنر چند‌رسانه‌اي و هنر چيدمان براي بازنمايي و باز تعريف مشکلات و معضلات فرهنگي و اجتماعي امروزه مورد استفاده هنرمندان قرار مي‌گيرد که شامل استفاده تمثيلي از ابزار، اشيا و فضاهاي ساختگي يا طبيعي است. در اين ميان سو آستين دانشجوي کارشناسي ارشد هنرهاي زيبا دانشگاه پلاي موس با به کارگيري شيوه‌هاي هنر مفهومي مانند چيدمان و هنر اجرا تلاش کرده است با استفاده از همنشيني‌هاي غيرمنتظره و دراماتيک باعث شگفتي و تفکر در بيننده شود و از سويي با چيدمان مجدد ارتباط‌ها، روايتي از توانمندي را ايجاد کند که در حالت عادي ديده و احساس نمي‌شوند. سو آستين با استفاده از همنشيني‌هاي سوررئال بدنبال بازنمايي ابزار مورد استفاده معلولين براي ايجاد راه جديدي براي ديدن و درک آنها توسط ديگران است. او در آثار زنده هنري خود از ترکيب عناصر زيبايي شناختي مختلفي براي بازنمايي معلوليت استفاده مي‌کند، تصوير ويلچر زير آب همنشيني غيرمنتظره و سوررئالي را ايجاد مي‌کند که به عقيده او باعث تغيير نگاه نسبت به معلوليت مي‌شود. او بدنبال يافتن راهي دراماتيک و موثر براي نمايش رازهاي مخفي معلوليت است، رازهايي که به عقيده او اگر کشف شوند و به آنها بها داده شود مي‌توانند به تغيير نگاه نسبت به معلوليت منجر شود. حرکت‌هاي آزاد و سيال زير آب که توسط سو بر روي ويلچر مجهز به تجهيزات غواصي انجام مي‌شود تمثيلي از نداشتن محدوديت‌هاي حرکتي است که باعث فعال شدن قدرت تفکر بيننده و درک توانايي‌هاي افراد دارای معلولیت در محيط‌هايي است که محدوديتي تحميل نشده است و همچنين لباس عادي که بر تن دارد از ديگر عناصري است که باعث مي‌شود بيننده تصور کند سو در حال گشت و گذاري طبيعي بدون هيچگونه محدوديتي است. اما آنچه که باعث خلق آثار هنري به اين شکل در سو آستين شد ريشه در محدوديت‌هايي داشته است که بعد از ابتلا به بيماري پيشرونده براي او پيش آمد. سو بعد از استفاده از ويلچري برقي آزادي بي‌حد و مرزي را احساس مي‌کند که منشا خلق آثار هنري مفهومي‌او مي‌شود. او با ترکيب تجهيزات غواصي که احساس ماجراجويي را در مخاطب زنده مي‌کند با ويلچري که در نگاه سنتي نشانه ناتواني و ضعف است در محيط زير آب که به جهت خاصيتش محدوديت‌هاي حرکتي را از انسان مي‌گيرد بدنبال تغيير نگاه فرهنگي- اجتماعي است و اميدوار است راهي جديدي براي درک مفهوم نگاه اجتماعي به معلوليت در قالب آثار زنده هنري ارائه کند. نگاهي که مشکلات و مسائل افراد معلول را نتيجه نامناسب بودن محيط و جامعه مي‌داند که با رفع اين مشکلات و موانع افراد معلول فرصت‌هاي برابر در جامعه همانند ساير افراد غير‌معلول خواهند داشت.

روزنامه مردم سالاری نسخه شماره 3257 – 1392/05/12 –
دانلود نسخه پی دی اف
نویسنده: سعید ضروری

آخرین مطالب

Skip to content