جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کتاب «زندگی ضروری» زندگینامه‌ی سعید ضروری نیست!

کتاب زندگی ضروری

کتاب «زندگی ضروری» زندگینامه‌ی سعید ضروری نیست!«زندگی ضروری» آن‌طور که از عنوان جانبی آن برمی‌آید، باید زندگی‌نامه سعید ضروری باشد. به منوال آنچه در کتاب‌های بیوگرافی یا اتوبیوگرافی با آن سروکار داریم، در نگاه اول انتظار می‌رود که با گزارشی بی‌طرفانه از توالی رویدادها و فعالیت‌های او روبرو شویم. اما با خواندن نخستین بندهای کتاب، […]

Skip to content